Iutlegg

Hvorfor har vi laget iutlegg.no ?
Daglig leder Christian Eriksen har tidligere jobbet både som kasserer, trener og medlem i idrettslag. Da vi startet som ekstern regnskapsfører for idrettslaget i AltCtrl AS, så vi behovet for å standardisere prosessen knyttet til kvitteringer, refusjoner og klubbdommer.

Som regnskapsfører i AltCtrl AS så vi at mange brukt mye tid på innlevering, dokumentasjon og utbetaling av kvitteringer. Med bruk av iutlegg.no styrers alle utlegg via en og samme kanal. God dokumentasjon mottas direkte, slik at klubben/kasserer kan bruke mindre tid på arbeidet.

www.iutlegg.no er laget sammen med flere idrettslag, for å gjøre produktet så bra og enkelt som mulig. Besøk oss også gjerne på www.altctrl.no for mer informasjon om idrettslag og regnskap.

Kvitteringer og utlegg
Ved å bruke portalen kan medlem ta bilde av kvittering eller last inn PDF, og sende direkte til kasserer. Eposten sendes direkte til en e-post eller direkte til mottak i regnskapssystemet. Dette bestemmer klubben eller forening hva som passer.
Alt standardiseres, og vi hjelper dere å komme raskt i gang. Brukerveiledning til deres medlemmer lager vi.

Klubbdommer
Mange idrettslag har klubbdommere som levere inn dommerregninger for interne arrangement. Dommer kan da ikke bruke standard løsning fra Idrettsforbundet, og mange klubber har da laget egne word ark, excel ark eller lignende.

Med iutlegg.no anbefaler vi alle våre kunder til å ta i bruk www.iutlegg.no som klubbdommere, slik at det blir enkelt for både dommer og klubb. Mange dommere foretrekker å bruke løsnigen, da det er svært enkelt å bruke.

Pris
Løsningen kan prøves gratis i 3 måneder, slik at dere kan se om løsningen passer deres idrettslag eller forening. Deretter er det en årslisens på kr 4000 + mva. Da kan dere bruke portalen med så mange utlegg dere trenger.

Ta kontakt for en demonstrasjon eller å tast ut løsningen. christian@altctrl.no